Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

nieruchomości w budownictwie

Poziom terenu - to poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych.

finanse: sprzedaż mieszkania

Kredyt hipoteczny - wcześniejsza spłata - jest możliwa częściowa lub całkowita wcześniejsza spłata kredytu na każdym etapie. Większość banków pobiera w związku z tym dodatkowa opłatę. Opłata może być związana ze spłatą przed upływem pewnego okresu czasu, albo po przekroczeniu pewnej kwoty. Istnieje możliwość negocjacji opłaty zarówno za częściową jak i całkowitą spłatę kredytu.

ubezpieczenia - mieszkania

Rok polisowy - Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w kolejnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Poziom terenu - to poziom projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych lub pomieszczeń technicznych.

prawo i działki, nieruchomości

Świadectwo energetyczne - muszą posiadać przede wszystkim budynki i lokale nowe, które są oddawane do użytkowania. W przypadku budynków nowo wybudowanych inwestor musi dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Bez takiej kopii nie uzyska on pozwolenia na użytkowanie budynku.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

nakłady adaptacyjne - koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez Ubezpieczonego na dostosowanie najmowanych przez niego pomieszczeń lub budynków do rodzaju prowadzonej działalności.

finanse: kupno działki, gruntu

Ryzyko niewypłacalności - czyli niemożność spłacenia zaciągniętych zobowiązań, przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności osoby w przypadku wystąpienia określonych warunków. Jest to zazwyczaj kumulacja wielu niekorzystnych zdarzeń np. utrata pracy, utrata zdrowia uniemożliwiająca kontynuowanie pracy, itp.

Nieruchomości w Kole © 2018

Kto straci dodatki mieszkaniowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana