Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Kole

mieszkania w budownictwie

Norma - Dokument opisujący wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, elementów konstrukcji oraz całych budynków, a także reguły techniczne dotyczące sposobu projektowania i użytkowania budynków. Normy opracowywane są przez powołane Komitety Techniczne w Europejskich Komitetach Normalizacyjnych (CEN, CENELEC) oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Zgodnie z Ustawą o normalizacji, normy nie są dokumentami obowiązkowymi do stosowania, jednak ze względu na ogólne zaufanie są one powszechnie stosowane.

finanse: nieruchomości

Kredyt kupiecki - nazywany także handlowym lub towarowym (ang. open account), to uzgodnione przez strony umowy kupna/sprzedaży odroczenie płatności odroczenie terminu zapłaty za odebrany towar lub wykonane usługi. Najczęstszym okresem odroczenia jest 30 dni. Stosowany wobec sprawdzonych partnerów biznesowych. Transakcję opartą na kredycie kupieckim można ubezpieczyć, średni koszt tej operacji to 0,5 proc wartości transakcji.

ubezpieczenia - działki

Obligacja - Papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie remitenta - czyli instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w określonych terminach odsetek od obligacji oraz w terminie wykupu ich wartości nominalnej.

Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe

Po uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku w tym nieruchomości, spadkobiercy muszą przejść przez postępowanie wieczysto księgowe, gdzie dokonywane są stosowne wpisy w księgach wieczystych. Jeżeli dla danych nieruchomości nabytych w spadku prowadzone są już księgi wieczy... » więcej

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych

Podatnikom przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości wiele problemów sprawia jeżeli amortyzują jedynie część budynku lub mieszkania. Należy zaznaczyć, ze amortyzacji podatkowej nigdy nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynk... » więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze

Zgodnie z nowelizacją ustawy wykonując obowiązek opróżnienia lokalu gdy dłużnik nie ma prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego komornik usunie dłużnika do innego lokalu do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać, a w jego braku komornik wstrzyma się z dokonaniem czy... » więcej

Kto straci dodatki mieszkaniowe

Wszyscy właściciele mieszkań stracą dodatki mieszkaniowe, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców, jeżeli rząd, a następnie parlament zaakceptują pomysły resortu infrastruktury. Na razie przekazano je na posiedzenie Rady Ministrów. Rzecz toczy się o nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości mieszkania - wycena

nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.

Pomieszczenie gospodarcze w budynku - to pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.

prawo: dom, mieszkanie

Certyfikat energetyczny - dla jakich budynków konieczne są certyfikaty energetyczne:

  • nowo wybudowanych i oddawanych do użytkowania,
  • starszych i użytkowanych już, jednak wprowadzanych do obrotu, czyli np. sprzedawanych lub wynajmowanych,
  • budynków, w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna,
  • budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które są zajmowane przez organy administracji publicznej, lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób.

dom w ubezpieczeniach

sprzęt AGD - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia kuchnie gazowe lub elektryczne, pralki, pralko-suszarki i elektryczne suszarki ubraniowe, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki lub zmywarki, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

Ubezpieczający - osoba fizyczna, która zawarła umowę ubezpieczenia.

finanse: kupno nieruchomości

Ryzyko niewypłacalności - czyli niemożność spłacenia zaciągniętych zobowiązań, przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności osoby w przypadku wystąpienia określonych warunków. Jest to zazwyczaj kumulacja wielu niekorzystnych zdarzeń np. utrata pracy, utrata zdrowia uniemożliwiająca kontynuowanie pracy, itp.

Kapitalizacja - dopisanie odsetek po upływie ustalonego wcześniej okresu. Kapitalizacja najczęściej odbywa się na zakończenie lokaty. Bywają sytuacje kiedy kapitalizacja następuje w trakcie trwania lokaty i wtedy naliczone odsetki mogą być dopisywane do kwoty lokaty lub przekazywane na konto klienta. Istnieje możliwość wyboru w jaki sposób będą dopisywane odsetki.

Nieruchomości w Kole © 2016

Ustalenie wartość nieruchomości do celów podatkowych. Kto straci dodatki mieszkaniowe. Nieruchomość w spadku a postępowanie wieczysto księgowe. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, postępowanie komornicze. nieruchomości, mieszkania w kole, domy, działki, grunty, lokale, nieruchomości koło, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana